Vapenvila i Syrien – humanitär hjälp påväg


Förra veckan träffades representanter från 17 länder i München för att diskutera kriget i 

Syrien. I torsdags så meddelade USA:s utrikesminister John Kerry att toppmötet hade 

fått fram till en överenskommelse som alla närvarande gick med på. Vad länderna kom 

överens om var att det skulle bli vapenvila i Syrien i början av nästa vecka. John Kerry 

meddelade även att mer humanitär hjälp ska skickas till landet och att de områdena som 

är i mest behov av hjälpen kommer få den först och sen kommer hela landet få ökad 


Rysslands utrikesminister meddelade också i torsdags att Ryssland står bakom beslutet 

men att Ryssland kommer att fortsätta sina bombningar mot IS-kontrollerade-områden i 

landet. Dessa bombningar har fått mycket kritik eftersom en stor del av deras 

bombningar mot IS-områden har varit mot oppositonsgrupper som stöds av länder som 

USA. Detta har kommenterats av Storbritanniens utrikesminister som tror att ifall 

Ryssland inte stoppar sina flygbombningar så kommer vi inte få ett slut på detta krig. 


Både USA:s och Rysslands utrikesministrar ger ett varningens finger och säger att denna 

överenskommelse bara är på papper än så länge och tiden får avgöra ifall avtalet följs 


Överenskommelsen har även kommenterats av Syriens opposition som säger att 

oppositionen måste få se en effekt av överenskommelsen innan de fortsätter med några 

fredsamtal, men ifall någon effekt ges av överenskommelsen så kan oppositionen tänka 

sig ta upp de avbrutna fredsförhandlingarna med al-Assad-regimen i Genéve. Gustaf Ahlbeck