Temavecka

Vecka 46, när natur- och ekonomitreorna befann sig i Berlin, var det, som ingen förmodligen missat, temavecka på skolan. Det man sysslade med var självklart relaterat till vilket program man går. Vi har i denna artikel sammanställt vad de olika programmen sysslade med samt tagit med några elevers åsikter.


Ekonomieleverna fick känna på hur det är att driva ett tjänsteföretag. Vi delades in i grupper, ettor och tvåor blandat, och fick därefter välja ett förslag att utveckla samt arbeta med det till en fungerande tjänst. Varje dag ställdes vi inför diverse utmaningar som vi hade dagen på oss att lösa och jobba med innan det var dags för redovisning av vårt arbete. Exempel på detta är ansökan om miljöcertifiering och en marknadsföringskampanj med reklamfilm och annons.


Eftersom tjänsteföretag är något som kan vara lite trixigt att driva samt handskas med är vi glada över att vi fick chansen att känna på hur det skulle kunna gå till i praktiken. På så sätt blir vi mer förberedda inför det som i framtiden komma skall, och dessutom kan det underlätta för vårt UF-arbete i trean. Överlag var temaveckan något roligt och schemabrytande men som man ändå fick ut och lärde sig mycket av. Vi hoppas att övriga ekonomielever kan instämma i detta och att ProCivitas gör något liknande igen.


Veckan för samhällarna och idrottarna innebar fokus på millenniemålen, vilket är relevant för den internationella inriktningen som vi läser. Bland annat har vi fått lyssna på föreläsningar om GapMinder, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, om FN och uppenbarligen millenniemålen och även gått på fotoutställningen På Flykt på Kommendanthuset. Överlag kan man säga att det har varit intressanta ämnen som tagits upp, men dessvärre inte så intressanta föreläsare, eller i utställningens fall, guider. På torsdagen och fredagen bar det av till Danmark, grupp 1–3 på fredagen och grupp 4–6 på torsdagen. Gemensamt för båda dagarna var en föreläsning om Fehmarn Belt-förbindelsen – en tunnel som ska byggas mellan Danmark och Tyskland och som blir passagen mellan Skandinavien och resten av Europa. Det var mycket mer intressant än man hade kunnat tro att en föreläsning om en tunnel skulle vara, vilket är ett plus. Efter det följde en paus för mat och dryck (där vissa betonade dryck mer än andra, vilket i sin tur ledde till en lustig eftermiddag). Torsdagsgruppen stack till Försvarsministeriet och lyssnade på en föreläsning om NATO och fredagsgruppen gick, uppenbarligen i brist på bättre aktiviteter, till Nationalmuseum och såg på en etnografisk utställning.


För ProCivitas naturettor bestod temaveckan av många olika saker, men framförallt matte. På måndagen börjades det tidigt på morgonen med matte, som sedan fortsatte hela dagen. På tisdagen besökte vi vår kära systerskola i Lund samt vattenhallen på LTH. På vattenhallen fick vi bland annat hindra virtuella ägg från att krossas i marken genom att slå på en klättervägg. Till de mer lärorika uppgifterna hörde att använda en värmekamera och analysera varför olika platser på exempelvis hus var olika varma. ProCivitas i Lund var mycket trevligt, men lite lugnare än i Malmö. Onsdagen inleddes med – gissa vad? Matte! Drygt halva dagen bestod av matte och den andra halvan av en biologilabb där det gällde att vara stadig på handen för att lyckas. Under torsdagen var det dags för biologiprov i drygt två timmar och efter mycket panik och ett kryss långt till vänster på tavlan fick vi avnjuta tacos samt filmer skapade av naturtvåorna. Fredagen bestod av föreläsningar från en sjukhusfysiker, en läkare och en blivande läkare samt tre civilingenjörer, en som läser industriell ekonomi, en som läser väg och vatten samt en teknisk matematiker.


Temaveckan för naturtvåorna var mer av en härlig filmvecka. Under fyra dagar fick vi sätta ihop en film om en känd upptäcktsman eller kvinna, som har haft betydelse för oss än idag. Det var ett hårt jobb att få ihop ett manus, få med all nödvändig fakta och ändå göra en rolig film – men det var inget vi misslyckades med. Självfallet lyckades vi producera ett antal fantastiska filmer som alla var lärorika och roliga. På torsdagen fick vi visa upp filmerna för naturettorna, vilket tog ungefär hela skoldagen. Sist men inte minst fick vi precis som naturettorna från Malmö och Lund lyssna på spännande föreläsningar, både från äldre elever och personer från olika branscher.Majoriteten av eleverna kände att de har lärt sig något nytt under veckan, och på frågan i vår undersökning om vad de har lärt sig var det många som tyckte att de fått utveckla sin förmåga att arbeta i grupp. Här under kan ni se några övriga exempel.


Ekonomielev:

“Att jobba med människor jag inte känner och som inte ligger på samma kunskapsnivå som mig själv, det var mycket nyttigt att få arbeta med andra från olika årskurser då man blir mer lyhörd för vad andra säger – det blir inte lika lätt att anta saker utan man måste lyssna ordentligt och själv vara noggrann med hur man uttrycker sig.”


Samhällselev:

“Framför allt om tunneln som ska byggas mellan Danmark och Tyskland. Mer om milleniummålen självklart. Att arbeta i grupp med människor jag inte känner.”


Naturelev:

“Om en massa olika forskare.”

En annan fråga löd “ Skulle någonting gjorts annorlunda under temaveckan och i så fall vad?”. Här var det några elever som inte tyckte att något skulle gjorts annorlunda, en del tyckte att man borde få mer tid på diverse uppgifter och en del tyckte att man hade för mycket tid. En del påpekade att planeringen var lite svajig, främst för att man blev stressad på en del uppgifter men på andra uppgifter hade massor med tid över. Ett par exempel:


Samhällselev:

“Ja, man kunde kommit ut med ett konkret schema, varit strikare med närvaron och arbetet i presentationen så att även om man var med och gjorde sin del i arbetet så fick man ta del av betyget (omdömet)”


Ekonomielev:

“Planeringen var lite så där på vissa ställen, lite ont om tid med reklamfilmen till exempel, hade varit bättre om vi hade fått veta mer om marknadsföringsdelen tidigare. Jag hade också tyckt att det varit roligare om man fick presentera för fler lärare för att göra det mer nervöst. Något jag önskat var att ha en föreläsning eller liten mini-kurs om försäljning, hur man presenterar och säljer en vara/tjänst. Dessutom hade jag i samband med det velat göra en hemsida.”


Naturelev:

“Mer ansvar till eleverna, egen planering av tid och var den skulle spenderas.”På frågan om vad som var det bästa med temaveckan var det många som svarade att det var roligt med något som avvek från schemat och att man fick jobba med uppgifter som kan kopplas till det program man läser. Samhällseleverna uppskattade studieresan till Danmark, natureleverna verkar tycka att filmvisningen på torsdagen var mycket rolig och ekonomieleverna var nöjda med att man fick olika företagsrelaterade uppgifter varje dag. Även här har vi tagit ut ett par exempel.


Naturelev:

“Framtidsdagen när vi fick höra på folk från näringslivet och gamla elever. Det gav mig väldigt mycket och fick mig att börja fundera mer på vad jag vill göra sen. Det är bra att man har det så tidigt som möjligt för det är svårt att sätta sig in i allting och svårt att komma fram till vad man vill.”


Samhällselev:

“Att vi fick en annorlunda vecka och att vi fördjupade oss i viktiga samhällsfrågor. Köpenhamn var även uppskattat!”


Ekonomielev:

“Variation. Nästan en liten paus från skolan men man fick fortfarande hålla igång och jobba med saker man kan ha nytta för, nästan det jag tycker var bäst var att vi inte fick bestämma grupper själva faktiskt. Min favoritdel var att presentera och sälja på engelska, det kändes otroligt lärorikt att få göra, det var det som kändes mest realistiskt!”


- Sofia Livman, Katarina Dahlgren, Alexander Elg, Olivia Jacobsson, Aida Saketi

 
Tryckt upplaga../Pegasus/Tryckt_upplaga.html../Pegasus/Tryckt_upplaga.htmlshapeimage_2_link_0