Samhällstreornas resa


På Ttisdagkvällen vecka 40 åkte samhällsklassen med flyg till Budapest. Resans mål var att eleverna på resan skulle få fördjupade kunskaper i samhälle och historia. På sin resa i Ungern gjorde samhällsklassen studiebesök på olika platser. Klassen gick på museet House of Terror. Museet visar hur kommunismens förtryck har präglat staden. Andra platser de besökte var den svenska ambassaden där de fick ställa egna frågor om hur man arbetar där och hur situationen ser ut i Ungern idag. Klassen besökte också Rock Hospital, vilket är ett sjukhus som användes under andra världskriget, sjukhuset var otroligt fascinerande då det var en plats av fred även om omgivningen var i krig, enligt några elever i klassen. Intressant att påpeka är också att sjukhuset var en enda gång som var insprängt i berget och där fick patienter ligga på rad.


Det som var mest givande/det som eleverna tar med sig från resan säger de jag frågade är House of Terror. Det var intressant då de fick se de grymma sätten de torterade människor på. Man fick en förståelse för hur illa livet var de individer som levde under kommunismens förtryck. Man fick också perspektiv på hur inhumana människor kan bli av hjärntvättning och maktgalenhet, säger eleverna.


Gustaf AhlbeckFoto: Stephanie Holmén