Ludwig Hertz


Nästa att presentera är Ludwig Hertz som studerade samhälle-ekonomi och tog studenten 2011. Ludwig befinner sig i skrivande stund i Schweiz, på University of St. Gallen. Han gör en utbytestermin där, via Copenhagen Business School. På CBS läser Ludwig sin kandidat i “Business Adminstration and Sociology”. Detta som ett resultat av en önskan att utmana sig själv studiemässigt samt ha möjlighet att resa i Europa. Det blir hans femte termin på CBS och Ludwig kommer därefter att fortsätta på CBS och läsa en Master i “International Business and Politics”.


Ludwig sysslade med en hel del vid sidan om skolan under sin gymnasietid. Han jobbade på en del olika restauranger, framförallt under loven. Han var engagerad i kåren, genom att blandannat vara en av dem som var med och startade upp PIFGH (som anordnar den omtalade såväl som omtyckta fadderkvällen för ettorna i början av skolåret). Han tyckte att Samhällskunskap och Historia, samt Lucas olika ämnen, var de roligaste – men mest givande enligt Ludwig har Svenska A varit. Än en gång är detta Stefans akademiska uppsats och presentation att tacka - något som han anser varit otroligt universitetsförberedande. Ludwig säger att han har haft stor nytta av att elever liksom lärare på ProCivitas är väldigt framtidsorienterade och visar engagemang för vidare studier och arbete. Hans bästa minne från ProCivitas var studentresan i Barcelona. Dock var han inte särskilt förjust i att behöva läsa kurser som han inte ansåg vara nödvändiga.


Ludwig har jobbat även vid sidan av universitetsstudierna, allt mellan 16-35 timmar i veckan. “Detta har naturligtvis gjort att jag har haft långa dagar och haft mycket att göra, det handlar dock om prioritering och veta hur mycket man kan klara av. De tips jag har är att inte se plugg och jobb som någonting man måste göra, utan att se det som någonting naturligt i vardagen. Även om jag är ”ambitiös” så är jag även lat, vilket har gjort att jag måste ha en dag varje/varannan vecka där jag kopplar bort allt. En stor nackdel har varit att behöva prioritera bort träning i större utsträckning, vilket egentligen är ironiskt då man presterar och mår bättre om man tränar regelbundet”, berättar han.


Ludwig valde att inte plugga vidare direkt efter gymnasiet. Han började arbeta hos Trygg-Hansa som försäkringsrådgivare/säljare vilket efter ett halvår ledde till en fast anställning. Han tog dock tjänsteledigt efter cirkus ett år och tågluffade genom Europa under ett par månaders tid. Efter detta ledde hans intresse av ekonomi och politik till en termins studerande av Statsvetenskap på Lunds Universitet, en kurs han rekommenderar som en relativt enkelt nybörjarkurs. Det var efter detta han tog sig an Copenhagen Business School. Han fortsatte jobba på Trygg-Hansa i ett år innan han började arbeta som Admissions Coordinator på Presidents Institute. “Det är ett danskt företag som tillhandahåller nätverksgrupper och exekutiv utbildning för styrelseledamöter och chefer. Det var mycket lärorikt, men insåg efter ett halvår att gräset inte var grönare på andra sidan (bland annat på grund av att jag arbetade upp till 35 timmar i veckan samtidigt som jag pluggade, vilket inte var hållbart). Trygg-Hansa var snäll nog att återanställa mig..”


Vad är då Ludwigs tips till alla ProCivitas-elever?

“Stressa inte med era beslut, bättre att vara helt säker på vad man vill göra än att göra någonting halvdant. Kan dock rekommendera att ha ett studentjobb vid sidan av universitetsstudierna, dels för att man mognar och utvidgar sina perspektiv, samtidigt som man får större ekonomisk frihet att göra det man vill. Viktigt att nämna är att även om studierna är betydligt svårare på universitetet, så har man samtidigt mycket roligare med allt runt omkring så som studentliv, fester och resor.”


Sofia Livman