Andreas Malmberg


Andreas Malmberg tog studenten från ProCivitas för ganska precist 10 år sedan - år 2005. Han läste samhällprogrammet med inriktning ekonomi och jobbar idag med revision på företaget PwC i München i Tyskland.


Andreas tillhörde den årskull som var först ut på ProCivitas - både med studier och med studenten. Då bestod skolan av ett sextiotal elever och elevkår med tillhörande utskott. Denna lilla, i jämförelse med det tiodubbla antalet idag, anslutning ledde till att samtliga elever fick engagera sig på ett eller annat sätt, i samförstånd med skolledningen som fick pröva sig fram med olika alternativ kring det som vi ser som en självklarhet idag, exempelvis skolidrott och matsal.


Det må ha varit ett par år sedan han själv befann sig som elev i ProCivitas lokaler, men det hindrar inte Andreas från att berätta om hur han upplevde skolan. Det bästa var, enligt Andreas, gemenskapen och att utsätta lärare för “practical jokes” så att de skulle hålla sig alerta. Han och hans skolkamrater fick dessutom, precis som vi får idag, ständigt höra att vi är väldigt begåvade och kan bli precis vad vi vill, att vi inte har några gränser för vad vi kan uppnå och åstadkomma. Detta är något som Andreas tycker att han har haft stor nytta av. “Får du höra något tillräckligt ofta börjar du till slut tro på det”. Och visst har han rätt?


Andreas har ett flertal exempel på kurser som han tycker har varit roligast och mest lärorika. Återigen nämns svenskan med olika tekniker i presentation, argumentation och bemötning. Psykologi och de olika ekonomiämnena som innefattar exempelvis företagsekonomi och internationell ekonomi är också något som Andreas tycker har varit lärorikt.


Andreas hade ganska klara planer för sin tid efter gymnasiet. Han var medveten om att han ville bli antagen till ett specialprogram med internationell inriktning under sin tid på Handelshögskolan. För att uppnå detta såg han till att uppnå de kriterier som behövdes: internationell erfarenhet (han fick jobba för sin mentor i Hamburg i Tyskland första tiden efter gymnasiet) samt studera tyska vid Lunds universitet. Andreas tycker att hans månader i Hamburg har varit otroligt lärorika. “Det var enormt utvecklande att lära sig att bli ”vuxen” i utlandet. Det var så mycket nya intryck och så långt ifrån min trygghetszon”, berättar han.


Andreas må ha vetat att han ville studera på Handelshögskolan och läsa CEMS-programmet där, men förövrigt visste han inte riktigt vad han ville syssla med i framtiden. Handels var färdigställt - men annars? Anledningen till att Andreas valde just Handels var hans kärlek till ekonomikurserna. “Inte bara debet och kredit, utan skönheten i systmet. När jag skulle välja specialisering på universitet följde jag mitt hjärta och det jag tyckte var roligast – det blev redovisning.”

Så småningom blev det dags för jobbsökande. Redovisning var fortfarande det som låg Andreas varmt om hjärtat vilket istället ledde till frågan - ekonomifunktion eller konsult/revisor. Slutligen blev det revision, detta på grund av fördelen att få se hur bolag och deras redovisning är uppbyggd.


Andreas har under så gott som hela sin studietid varit engagerad i andra verksamheter. På högstadiet delade han ut reklam och sålde tidningar och under gymnasiet dömde han fotboll samt jobbade i kassan i en Woody-butik. Senare var han verksam i studenkåren, bland annat som ordförande i IT-utskottet och ledamot i kårstyrelsen samt “studenkårens riksdag”. Han har dessutom jobbat både i skolans IT-support och på Swedbank Robur Fonder.


Att vara aktiv och engagerad på andra håll och samtidigt gå i skolan kräver att man lär sig att distribuera sin tid. Andreas har delat med sig av ett par tips:

  1. 1.Träning är inte läxlasning eller jobb. Träning är en förutsättning för att orka med det. Det finns alltid tid för träning.

  2. 2.Planering, planering, planering. Sammanfattningarna inför ett prov var klara (no excuses) två dagar innan provet. Kvällen innan läste jag aldrig något annat än sammanfattningar. Samma regel gällde för inlämningsuppgifter. Färdigt två dagar innan, möjligen korrekturläsning kvällen innan inlämning. Det är bara att räkna baklänges från deadline och planera.

  3. 3.Jobb var en bonus som det gick att planera runt.

Kalender. Använd din kalender som ett verktyg.

Var ärlig mot dig själv med dina egna prioriteringar. Jag visste från början av min tid på ProCivitas att jag ville ha möjligheten att bli antagen på Handels. Med tanke på intagningskraven visste jag att min enda möjlighet att kunna uppfylla det målet var att få högsta betyg i alla ämnen. När det väl stod klart var det bara att gilla läget och att sätta mina prioriteringar för att kunna uppnå det.

Var ärlig mot dig själv angvende dina egna mål. Jag gjorde uppffringar för att nå mitt mål, men det var värt det – för det var mitt mål, inte någon annans. Det är bara du som vet vad som är rätt för dig. Låt ingen annan sätta dina mål åt dig.

Slutligen fick Andreas frågan om det finns det något som han vill hälsa alla, möjligtvis något förvirrade och i dagsläget osäkra på vad de vill, ProCivitas-elever? Vad bör man ha i åtanke för sin tid efter gymnasiet?

  1. 1.Det är din väg, ditt liv, ditt val. Låt ingen annan avgöra vad du ska göra. Lyssna gärna på råd, men gör det som är rätt för just dig.

  2. 2.Gör val utifrån vad du tycker är roligt – sannoliheten är större att du blir bra på det. Ifall du blir bra på något är sannolikheten större att du blir framgångsrik inom det området.

  3. 3.Njut av gymnasietiden. Jag lärde känna flera av mina närmaste vänner under tiden på gymnasiet.

  4. 4.Be era mentorer om hjälp.


Sofia Livman