Nobelpristagarna inom medicin, fysik och kemi


De senaste veckorna har de olika nobelpriserna delats ut och den sjätte, sjunde respektive åttonde oktober var datumen då Nobelpriset inom medicin, fysik och kemi delades ut. 

Mottagarna av medicinpriset var William C. Campbell, Satoschi Omura och Youyou Tu. Satoschi Omura är en mikrobiolog och han är en expert på att hitta bakterier och isolera dem. Han hade tittat noggrannare på en speciell bakterie, Streptomyces, och börjat odla fram den i ett laboratorium. Den amerikanska forskaren och parasitexperten William C. Campbell fick ta emot en av Satoschi Omuras odlingar och efter en tid kunde William C. Campbell visa att bakterien kunde slå ut farliga parasiter hos husdjur, det ämnet som slog ut parasiterna isolerades och gavs namnet Avermectin. Ämnet modifierades senare fram till Ivermectin vilket dödade parasitlarver i sjuka människor väldigt effektivt. För upptäcken av Avermectin fick William C. Campbell och Satoschi Omura vars 1/4 av priset. 

Youyou Tu började i slutet av 60-talet titta närmare på några behandlingsmetoder mot sjukdomen malaria. Hon började undersöka gamla örtrecept och då upptäcke hon växten Artemisia annua

Efter olika försök så lyckades hon få fram den beståndsdel av växten som hon letade efter, denna beståndsdelen fick namnet Artemisinin. Youyou Tu kunde senare visa att detta ämnet är väldigt effektivt mot malariaparasiter då det eliminerade parasiten i ett tidigt skede. För denna upptäckt så fick Youyou Tu 1/2 av priset. 

Nobels kemipris delades i tre och gavs ut till Tomas Lindahl, Paul Modrich och Aziz Sancar för deras upptäckt om hur DNA ständigt skadas och reparerar sig själv. 

Allt började när Lindahl ställde sig själv frågan: ”Hur stabil är egentligen DNA-molekylen?”. Efter det gjorde han några experiment då han värmde RNA och insåg att molekylen snabbt bröts ned och då ställde han sig själv ännu en fråga: ”Kan då verkligen DNA-molekyler vara stabila ett helt liv?”. Efter några år fick han svar ett svar till sin fråga, DNA genomgår förändringar. Detta fick honom att forska vidare med bakteriers DNA. Bakteries aminosyra cytosin har en tendens att tappas och då paras istället guanin (som brukar paras med cytosin) med adenin vilket leder till en mutation. Lindahl insåg då att det måste finnas en mekanism inom cellen som motverkar detta. Bitvis började Lindahl hitta dessa mekanismer som reparerar DNA, inte bara i bakterier utan även hos oss människor. 

Aziz Sancar hittade den mekanism som reparerar DNA när den har utsatts för UV-strålning. Genom forskning så hittade han tre enzymer som utför själva reparationen då de lokaliserar själva skadan och sedan klipper bort de skadade delarna. Han jobbade tillsammans med Lindahl och forskade fram exakt hur det går till när mänskligt DNA reparerar sig själv. 

Paul Modrich forskade om metylgrupper på vårt DNA och han insåg att dessa grupper var ett riktmärke för var vissa enzym skulle klippa i DNA-strängen. Med mycket forskning så upptäcke han att när virus med felaktiga koder (fel aminosyror är parade) attackerade bakterier så rättades de till och då insåg Modrich att bakterier har en mekanism som reparerar DNA när det är felaktigt kodar. 

För alla dessa upptäckter fick Tomas Lindahl, Paul Modrich och Aziz Sancar vars 1/3 av priset. 

Fysikpriset delades ut till forskarna Takaaki Kajita och Arthur B. McDonald som upptäckte att neutriner har massa.

Man gjorde detta genom forskning i Japan där Takaaki Kajita jobabde och i Kanada där Arthur B. McDonald jobbade. Takaaki Kajita jobbade vid Super-Kamiokande vilket är en enorm tank under marken där man insåg att det kom fler neutriner uppifrån jorden än vad det kom under tanken (d.v.s. neutriner som färdats genom jordklotet). Arthur B. McDonald arbetade vid Sudbury Neutrino Observatory och där insåg han att det kom bara en tredjedel av den teoretiska mängd neutriner som skulle ha kommit från solen. 

Med dessa två upptäckter kunde dessa forskare komma fram till att neutriner byter identitet när de färdas. Med detta började nya experiment då man kom fram till att för att identitetsskifte ska kunna ske måste neutriner ha massa. 

Med denna upptäckt fick Takaaki Kajita och Arthur B. McDonald vars en halva av priset.


Gustaf AhlbeckBildkälla: http://www.frontlinegenomics.com/wp-content/uploads/Nobel-prize-chemistry-2015.jpg