Naturtreornas Gymnasiearbete


Sommarvärmen har lidit mot sitt slut, och hösten har välkomnat oss med kyla. Ettorna spatserar in, tvåorna lunkar in och treorna börjar att se sitt ljus i tunneln.

Dock är det många hinder kvar på vägen till studenten och givetvis ska det årliga gymnasiearbetet in för treorna.


Gymnasiearbetet är en obligatorisk uppgift för treorna, och måste slutföras med minst ett E i arbetet för att få studentexamen som behövs för att kunna söka in på ett universitet eller högskola. Om arbetet blir underkänt måste det precis som allt annat kompletteras för att få studentexamen. Givetvis varierar kraven och områden beroende på vilken linje man har valt. Det är därför eleverna får en introduktionskurs i början av höstterminen för att få all fakta och information som behövs för att kunna slutföra arbetet.

De som valt naturvetenskapslinjen  ska skriva en naturvetenskaplig labbrapport eller besvara en frågeställning. Ämnet ska omfatta deras linje, vilket betyder att de kan skriva om fysik, biologi eller kemi när man läser den naturvetenskapliga linjen. Det kan t ex handla om el, cancer eller antikroppar.

Uppsatsen ska formas som en labbrapport med en frågeställning och en hypotes,  och inte som en akademisk uppsats som alla skriver i ettan. Det finns inget minimun gällande antal sidor i rapporten, utan de får själva välja beroende på hur eleven formulerar sig. Rapporten brukar ligga på tio sidor ungefär, men kan som sagt variera. Den ska även vara inlämnad i början på vårterminen, så att de som blivit underkända ska ha tid på sig att göra om rapporten.

Precis som med alla utmaningar ställs man inför frågetecken innan man väl kommit igång med arbetet. Därför ser skolan till så att eleverna får sin introduktionskurs, men även ett bidrag på 1000kr per elev för att kunna genomföra sitt arbete. Pengarna ska kunna användas till material eller sin resa om man ska besöka ett universitet eller ett företag där man kan få utföra sitt experiment. Det går lika bra att utföra experimentet på skolan.

Om man valt den naturvetenskapliga linjen med inriktning natur, kan eleverna läsa till na-specifikation. Det betyder att arbetet kan nu bedömas från E till A istället och att man får fördjupa sig mer inom, kemi, matte, fysik eller biologi. Naturligtvis krävs det mer av eleven då de kräver mer komplexa svar än om man inte läst till na-specifikation kursen. Det är inget obligatoriskt i Sverige, men är väldigt bra att ha med sig i bagaget om man funderar på att söka till ett universitet utomlands. Eleven får helt enkelt ett försprång!

När väl rapporten är klar kan elevens arbete vara med i tävlingen “Unga forskare” där ungdomar från hela Sverige deltar. För den elev som vinner detta pris, öppnas det nya dörrar i form av stipendieresor för flera hundra tusen kronor. Det är naturligtvis också bra att ha på sitt CV som en merit.

Avslutningsvis vill tacka Oskar Ahlborg och Måns Sjöwall som ställt upp och hjälpt mig med informationen till artikeln.


  1. Jennifer Werder