Det är få som har missat nyheten som på kvällen i tisdags började spridas över sociala medier och diverse nättidningar. Facit till det nationella provet i Ma2b som skrivits tidigare under dagen hade börjat läcka ut dagen innan och spridit sig från elev till elev över hela landet (enligt rykten hade till och med elever på de svenska skolorna utanför Sveriges gränser fått tag på provet). Som nämnt i ett flertal artiklar hade förmodligen en elev i Stockholm lyckats ta bilder av facit i ett lärarrum. Därefter hade bilderna börjat spridas på bland annat sociala medier, och fusket var ett faktum på ett flertal skolor.


Oron tog ordentlig fart på nätet igår kväll. Många fasade över om det var sant att ett nytt prov skulle skrivas. Fusket var så pass omfattande att Skolverket inte kunde ta ställning i frågan samma dag och därför tvingades helt enkelt landets elever att vänta till idag för att få det slutliga beskedet.  Senast något liknande hände var 2003, när fusket var så utspritt att provet ogiltigförklarades. Detta gällde nationellt prov i matematik för niondeklassare. Provsvaren hade laddats upp på olika webbsidor och det gick att bevisa. Det var dock oidentifierbart vem och var det skedde och ett nytt prov formades.


Denna gång har Skolverket tagit fram ett ersättningsprov som kan användas istället för det nationella provet - men om det ska användas är upp till varje enskild skola. Provet tycks dock kunna göras när som helst och var som helst vilket faktiskt ger möjlighet för nytt fusk (exempelvis genom att sprida provfrågorna).


ProCivitas-elever hade under dagen fått besked om att ett nytt prov inte kommer behöva skrivas av samtliga. De elever som hade fuskat skulle dock få skriva ett nytt och om det fanns skälig misstanke för fusk kunde det förekomma komplettering. Vid 17-tiden kom dock meddelandet om att alla elever ska skriva om provet på fredag. Detta har rört upp blandade känslor. För många blir det ännu ett ångestladdat prov, för andra en lättnad och en chans att förbättra sig.


Efter att ha fått ta del av ett flertal elevers kommentarer om detta kan man dra slutsatsen att de flesta ser väldigt negativt på ett nytt prov. Nervösa sammanbrott har kontinuerligt drabbat elever (jag är en av dem) som nu än en gång måste förbereda sig mentalt för ett fyra timmar långt prov, då provet faktiskt är psykiskt påfrestande. Somliga hävdar att detta är kollektiv bestraffning, vilket dessutom strider mot Skollagen - somliga hävdar att det inte är ett straff. Åsikter som att det är orimligt att alla ska få lida om man dessutom vet vilka som fuskat (ett antal elever har erkänt) är också återkommande. En del anser att de som inte fuskat och ansträngt sig och pluggat ordentligt inför provet, nu straffas hårdare än de som fuskat. Många ser det dessutom som konstigt att skolan inte ska göra samma prov som andra skolor - om det nya nu ska motsvara ett nationellt prov (vilket med största sannolikhet är för att motverka fusk). Mejlkorgarna har fullkomligt kokat över under kvällens gång och det är hårda ord som utväxlats - men överlag är man nöjd med kommunikationen med vederbörande vilket självklart är otroligt skönt.


På SVT kan man även läsa att det har förekommit fusk gällande provet i Ma1b. Senare under kvällen kom beskedet om att även Ma2c ska skriva ett nytt prov. Enligt uppgifter ska en del frågor på Ma2b-provet vara identiska med några som fanns även i Ma2c:s prov. Om detta är anledningen till omprov är dock oklart.

I slutändan förstår nog samtliga elever att situationen är oerhört knepig och ohållbar. Låt oss hoppas att fuskarna får sina straff och att det nya provet inte är svårare än det förra. Vi har, förhoppningsvis, alla kommit i underfund om att skolans lärare försökt komma fram till bästa tänkbara lösning, vilket vi tackar dem för. Inte att förglömma har detta lett till extra arbete för dessa, både när det kommer till att hitta fuskare, skapa ett nytt prov och hantera ilskna elever. Situationen är unik och komplex men båda parterna måste förstå att båda gör sitt bästa, samt acceptera eventuell irritation och, i brist på bättre ord, sorg som uppstått. Vi får försöka se det som en chans att förbättra oss.  Att handskas med fuskare är inte lätt. Låt oss inte heller glömma att det i grund och botten kan vara brister i systemet som leder fram till just dessa situationer.


Låt oss hoppas att fuskarna har lärt sig en läxa. Låt oss hoppas att hanteringen av nationella prov skärps till efter detta. Låt oss hoppas att detta leder till att man på högre nivå försöker jobba fram ett nytt vinnande koncept som gynnar samtliga inblandade.


Och till alla som ska göra ett nytt prov: we are all in this together.


- Sofia Livman

Fusk på nationellt prov