Flyktingkrisen - vad kan du göra?

Bara detta året har cirka 300 000 flyktingar åkt över Medelhavet mot Europa, vilket är 81 000 mer än 2014. Människorna flyr från krig och elände i hopp om ett bättre liv på andra sidan Medelhavet. De riskerar hellre sina liv än att bo kvar i sitt land - många drunknar på vägen till Europa. Båtarna är oftast överbelastade och havet är inte pålitligt. På flertal tågstationer i Sverige har man hjälparbetare på stationerna som hjälper tusentals flyktingar med allt från vård till mat. Nu har systemet, efter en tid, anpassat sig och det är mer rutinerat, men det behövs fortfarande folk som hjälper till. Det behövs hjälp med att tolka, sprida information, sortera mat och kläder och så mycket mer. Hjälpen uppskattas alltid, på ProCivitas kan du kontakta Maiken Anderberg för vidare information om det.


Att vara hjälpare handlar inte bara om de praktiska sakerna. De här människor har varit med om tragiska saker som vi kanske inte förstår, de behöver kärlek och trygghet. Barnen behöver någon som läser sagor för dem, någon som kramar om dem extra hårt, någon som bär på dem. Det handlar om att ha förståelse och medlidande, det är något vi alla kan ha. Förutom det kan man såklart skänka pengar till olika församlingar som går till att förse flyktingarna med nödvändiga saker. Alla kan vi göra något.


  1. Aida Saketi

https://www.flickr.com/photos/unhcr/21500181361/