Finanssällskapet Af ProCivitas

Ett nytt utskott har bildats, nämligen Finanssällskapet Af ProCivitas. Personerna bakom det här utskottet är Oscar Gonzalez, Martin Stjernborg och Gabriel Lindgren varav alla tre läser andra året på naturprogrammet. De är väldigt intresserade av finans och ekonomi och de vill att eleverna på skolan ska kunna lära sig lite allt möjligt om just de här två sakerna, och det var så idén för utskottet bildades. Målet är att kunna lära sig mer om sitt intresse samtidigt som man träffar nya kompisar som är intresserade av samma sak. Självklart är även målet att kunna bidra till bättre gemenskap och stämning inom utskottet och även på skolan.


Meningen är att utskottet ska ordna evenemang där de hyr in föreläsare inom branschen som kan tala om allt från aktiehandel till internationella arbetsmöjligheter, allt detta för att kunna öka medlemmarnas kunskap inom området. De vill även ordna evenemang där medlemmarna får integrera mer och även lära känna varandra genom exempelvis debatter, aktiespel och filmkvällar. Faktum är att just detta intresserar en hel del av er, finansutskottet fick upp emot 90 stycken anmälda under föreningstorget, och man fick även möjligheten att söka till styrelsen. Om man går med i utskottet har man tillträde till allt som utskottet arrangerar. Som medlem har man möjlighet att påverka, men man har ännu större möjlighet som en del av styrelsen. De sökande har nu intervjuats och personerna med de rätta färdigheterna kommer att komma med. Egenskaper som kan vara viktiga att ha är engagemang, bra inställning och möjligheten att kunna jobba under press. Detta för att kunna ”hålla utskottets eld vid liv”, som Gabriel Lindgren fint uttrycker det.


- Aida, Pegasus

 
Tryckt upplaga../Pegasus/Tryckt_upplaga.html../Pegasus/Tryckt_upplaga.htmlshapeimage_2_link_0