I fredags, den 9:e oktober, ogiltigförklarades decemberöverenskommelsen (DÖ). Det började med att Kristdemokraterna efter en omröstning beslutade att gå ur, varpå även Moderaternas Anna Kinberg Batra konstaterade att DÖ numera är död. Åsikterna och spekulationerna är många, men vad som är gemensamt är att ingen riktigt vet vart den politiska utvecklingen nu kommer att leda.


DÖ var en pakt som ingicks i December 2014. I grund och botten gick den ut på att man vid en minoritetsregering skulle få stöd av oppositionen vid genomröstningen av en budget. Tanken var att överenskommelsen skulle gälla ända fram till 2022 och anledningen till att man ingick den var för att Sverigedemokraterna inte skulle tillåtas positionen som vågmästare.


Att pakten nu bryts har sin grund i att KD höll en omröstning med utgången 103 mot 151, där 151 är siffran som motsvarar antalet personer i omröstningen som ansåg det bäst att lämna DÖ. Senare under kvällen instämde även de övriga allianspartierna i detta beslut och de var alla överens om att DÖ fallit. “Jag konstaterar att i och med KD:s beslut i eftermiddag är decemberöverenskommelsen upphävd”, säger Kinberg Batra.


Vad händer nu då? Detta är frågan de flesta ställer sig. Ingen kan veta säkert, men man spekulerar i nyval. Ett politiskt kaos står för dörren, och frågan är vem som kommer gå vinnande ur det i slutändan. En sak de flesta partierna är överens om däremot är att det är oansvarigt att försätta Sverige i kaos under den rådande flyktingkrisen. Problematiken med Sverigedemokraternas inställning finns kvar; ingen vill tvingas samarbeta med dem.


Samtidigt ser det trots allt ut som att regeringen Löfven kommer att få igenom sin budget i höst. Detta är på grund av att Alliansen inte lagt någon gemensam budget vilket innebär att de inte har möjlighet att fälla regeringens budget förutsatt att de följer praxis och röstar på sitt eget förslag. Ett alternativ för de borgerliga partierna är dock att göra utbrytningar ur budgeten, det vill säga välja ut specifika områden i budgeten där de går ihop för att få sin vilja igenom. Frågan angående huruvida Alliansen kommer att lägga en gemensam budget till våren eller ej kvarstår, och om de väljer att göra det befinner sig riksdagen återigen i det läge den hamnade i förra hösten.


Vad gäller regeringens situation är även den oklar, men det finns flertalet olika alternativ för Stefan Löfven. Han kan bland annat utlysa nyval, välja att avgå, fortsätta ett svagt styre eller ta hjälp av olika partier, där det i sin tur finns olika sätt att gå tillväga. Antingen kan man gå ihop med MP och helt enkelt spela på stöd från olika partier i olika frågor, eller så kan man, som efter valet 2014, försöka få till ett stabilt samarbete med något av allianspartierna, vilket i nuläget inte ser ut att vara aktuellt. Hur Stefan Löfven väljer att agera återstår att se, men hans kommentar till uppbrottet av pakten gav åtminstone uttryck för besvikelse; “Det är upprörande att de borgerliga partierna bryter en överenskommelse som de skrivit under och försvarat inför väljarna.”


Sveriges politiska situation är just nu högst oklar. Kommer vi få nya blocköverskridande samarbeten? Kommer vi få en ny stadsminister? Kommer vi få ändrade riktlinjer för flyktingpolitiken till följd av ett tvunget samarbete med SD? Förhoppningsvis har får vi någon form av svar inom den närmsta tiden.


- Lovisa Bergdahl


Källor: Sydsvenskans A-del 10 oktober, DN.se