Vid lunchtid måndag den 18e Maj anordnade utskottet ProCivitas för alla en debatt där politiska ungdomsförbund var inbjudna att deltaga. På agendan stod frågor såsom jämställdhet och integration. 


Debatten lockade en stor skara elever och aulan var fylld redan innan debatten startade. Efter en kort inledande presentation av Matilda Råbrant sattes spektaklet igång. Debatten leddes av Filip Wallersköld som inledde med att låta varje förbundsrepresentant få en minut på sig för att presentera sin ståndpunkt i ovannämnda frågor. Specifika ämnen som behandlades var bland annat kvotering och hur man kan få in nyanlända i det svenska samhället. Debatten flöt på livligt. Ung Vänster dök dessvärre inte upp.


Efter cirka 50 minuter fick publiken möjlighet att ställa frågor till partierna, och efteråt bjöds det på fika. Ungdomsförbunden hade då satt upp bord i Ljusgården vilket möjliggjorde för elever och unga politiker att samtala, ställa frågor och kanske till och med värva nya medlemmar. Det var ett mycket lyckat arrangemang av skolans antirasistiska utskott!


Pegasus hade journalister på plats som gjorde sitt bästa för att uppdatera twitter i takt med debattörernas pläderingar. Vill ni veta mer specifikt vad de olika förbunden sa i olika frågor hänvisar vi er därför dit, @PCPegasus.


- Sofia Livman

 

Debatt