Breastcancer awareness month


Oktober månad är som en del av er kanske känner igen “National breast cancer awareness month” vilket är en årligen återkommande kampanj, skapad på initiativ av National Breast Cancer Foundation, Inc. Ett flertal företag världen utöver uppmärksammar denna månad och deltar aktivt i kampanjen. Detta för att samla in pengar till forskningen kring denna fruktansvärda sjukdom men även för att uppmärksamma och öppna ögonen för fakta om bröstcancer. De flesta känner till bröstcancer, men det är inte lika många som vet hur man exempelvis upptäcker sjukdomen i tid. Pegasus har valt att deltaga i denna kampanjmånad genom att försöka sprida information om sjukdomen. Detta kommer att ske genom rena faktaartiklar men även reportage om/med drabbade och anhöriga.


Hur uppstår cancer?

När man pratar om cancer brukar man ofta prata om cancerceller. Det är viktigt att förstå att begreppet “cancer” är mycket mer komplext än vad man tror - de olika cancertyperna är inte nära på lika varandra även om behandlingarna ofta ser ut att var liknande. Cancer uppstår ofta i samband med den så kallade celldelningen. För er som inte riktigt minns allt som sades på biologilektionerna i grundskolan kan man sammanfatta celldelningen till det som sker för att kroppen ska kunna leva vidare. Våra kroppar är uppbyggda av celler och de flesta “gamla” celler ersätts regelbundet med nya genom att en cell skapar en exakt kopia av sig själv. Ibland uppstår det skador på de nya cellerna. Ibland kan arvsmassan (DNA) själv reparera skadan, men ibland inte. Då kan man säga att cellen förlorar kontrollen över sig själv och i samband med detta kan cancer uppstå. Cancerceller förökar sig obehindrat och dör inte när det är menat att de ska. Om flera cancerceller klumpar ihop sig kan de bilda tumörer.


Vad är bröstcancer?

Bröstcancer är den absolut vanligaste cancersjukdomen som drabbar kvinnor. Det är även en av de typer av cancer som har godast prognoser - om sjukdomen upptäcks i tid och behandlas snabbt på rätt sätt blir de flesta drabbade friska. Dessutom är utsikterna goda för att kunna fortsätta leva ett någorlunda “vanligt” liv efter behandlingar även om faktum skulle vara så att cancern finns kvar i kroppen, till exempel om den skulle ha spridit sig. Bröstcancern uppstår vanligtvis i bröstets mjölkgångar, men kan hittas på andra platser i bröstet som exempelvis i bröstkörtlarna (där modersmjölk bildas). I Sverige diagnostiseras cirka 8000 kvinnor varje år. Cirka 30-40 män får sjukdomen.


Varför får en del människor cancer/bröstcancer?

Denna fråga har dessvärre inget svar. Det finns olika faktorer som kan öka risken för cancer. Rökare drabbas i en del fall av lungcancer och en onormalt hög nivå av östrogen i kroppen kan öka risken för bröstcancer. Men något konkret svar går inte att ge.


Bröstcancerns olika stadier

Bröstcancer delas in i olika stadium. Stadium 0, eller “cancer in situ”, som detta stadium också ibland kallas för anses vara ett förstadium till bröstcancer och kan endast upptäckas via mammografi. I stadium ett har en tumör bildats och cancern har ännu inte spridit sig till lymfkörtlarna. Stadium två kallas det när tumören vuxit sig till två-fem centimeter och dessutom så har eventuellt lymfkörtlarna blivit drabbade. När lymfkörtlarna blivit angripna mer omfattande och tumören är större än fem centimeter befinner sig cancern i stadium tre. Cancern går in i stadium fyra när cancern har bildat dottertumörer och spridit sig till andra delar av kroppen.


Behandling

Vilka behandlingar som väljs att göra beror på i vilket stadium cancern upptäcks och hur omfattande den är. De vanligaste behandlingsformerna är operation, där tumören och eventuellt en del av (i sällsynta fall hela) bröstet tas bort samt strålbehandling och cytostatikabehandling. Behandlingarna ger ofta en rad biverkningar som påverkar det vardagliga livet mer än vad själva sjukdomen och behandlingen gör. Dessa kommer vi att ta upp i en kommande artikel.


Källor: 1177, Cancerfonden

Sofia Livman